Kultura

zGZAdC4WNS_small

Mga sprits ng korporasyon

Pragmatic, nakakaengganyo, makabago, nanalo nang walang kayabangan, nabigo nang hindi pinanghinaan ng loob, laging sumulong bago maabot ang layunin.

Mga prinsipyo ng paggawa ng mga bagay

Panatilihin ang iyong mga paa sa lupa, maghanap ng mga layunin, iwasan ang tukso, gawin ang posible sa katotohanan, gawin ang mga responsableng bagay, at gawin ang mga bagay na kapaki-pakinabang sa lipunan.

Mahalagang pag-uugali

Isama ang mga personal na paghabol ng mga empleyado sa pangmatagalang plano sa pag-unlad ng kumpanya, pnakatuon sa tao, at nakakamit ang maayos na pag-unlad sa pagitan ng mga tao at ng corporate.

Estilo ng trabaho

seryoso at nag-uudyok sa sarili, maaaring gumana at mabuhay sabay-sabay. Itaguyod ang pakiramdam ng mga empleyado ng karangalan at misyon. Mahigpit at disiplinado, at mapagbigay sa iba

ec3035a58d685f0a931062dc5fc6d7ca